יום ג', ז’ בשבט תשע”ח
    האתר הראשי  |  דף הבית  .
 
במסגרת העדכון השנתי של מוסדות ואנשי קשר במערכת מוקד השירות , נשמח לשיתוף פעולה בעדכון פרטי אנשי הצוות בבית-ספרך העומדים בקשר עם מוקד השירות בטופס המקוון.

במסגרת העדכון השנתי של מוסדות ואנשי קשר במערכת מוקד השירות , נשמח לשיתוף פעולה בעדכון פרטי אנשי הצוות בבית-ספרך העומדים בקשר עם מוקד השירות בטופס המקוון. העדכון מאפשר לנו להעניק את השירות ביעילות רבה יותר. מומלץ להמשיך ולעדכן במהלך השנה בשינויים נוספים , אם ישנם.