יום ג', ז’ בשבט תשע”ח
    האתר הראשי  |  דף הבית  .
 
מינהלת המחשבים משדרגת מעת לעת את חוזה השירות לקליטת פרטי ציוד מחשוב נוספים, הנרכשים עבור מערכת החינוך בעיר ומשמשים להוראה מתוקשבת ומינהל בית ספרי. להלן הקרטריונים לקליטת מחשב נייד לשירות תחזוקה במינהלת המחשבים.

להלן הקריטריונים לקליטת מחשב נייד לשירות תחזוקה במינהלת המחשבים : 1) מחשב נייד שסופק ע"י מינהלת המחשבים במסגרת פרויקטים שונים, כגון: § תוכנית התקשוב הלאומית § עת הדעת § לוחות אינטראקטיביים § עוז לתמורה § פיילוט ספרים דיגיטאליים (עתידי) § מגבלת כמות: ללא הגבלת כמות2) מחשב נייד שנרכש ע"י בי"ס או נתרם עבורו, בהתאם לקריטריונים הבאים: § המחשב משמש לצורך פעילות פדגוגית בלבד. מותנה בחתימת מנהל בי"ס על מסמך "הצהרת שימוש פדגוגי למחשב נייד" § מפרט המחשב הינו סטנדרטי , ללא חלקים ייחודיים. § מעבד P D ומעלה, יעודכן בעתיד עפ"י מצב השוק. § מגבלת כמות : 2 יחידות בלבד לבי"ס. לתשומת לבכם: ימופו רק ציודים תקינים. נוהל מיפוי מחשבים ניידים.pdf