הפורטל הטכנולוגי

פורטל מערכת החינוך בירושלים

עדכון אנשי קשר במערכת מוקד השירות - מינהלת המחשבים

במסגרת העדכון השנתי של מוסדות ואנשי קשר במערכת מוקד השירות , נשמח לשיתוף פעולה בעדכון פרטי אנשי הצוות בבית-ספרך העומדים בקשר עם מוקד השירות בטופס המקוון.

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA